PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2024

Deze privacyverklaring voor Kunotech.nl (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), beschrijft hoe en waarom we mogelijk informatie van u verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u onze diensten (‘Diensten’) gebruikt, zoals wanneer u:

 • Onze website bezoekt op https://kunotech.nl/, of een andere website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
 • Met ons in andere gerelateerde manieren omgaat, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met onze beleidsregels en praktijken, gebruik dan alstublieft onze Diensten niet.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting biedt de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details vinden over elk van deze onderwerpen door te klikken op de link na elk belangrijk punt of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden waar u naar op zoek bent.

Welke persoonlijke informatie verwerken we?

Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt, en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie?

We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden?

We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie?

We verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie?

We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden.

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van uw geografische locatie, kan de toepasselijke privacywet bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie inhouden.

Hoe oefent u uw rechten uit?

De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek tot toegang van de betrokkene in te dienen, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek overwegen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
 3. OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAGEN STEUNEN WE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?
 6. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 8. REGELINGEN VOOR FUNCTIES VOOR NIET-VOLGEN
 9. DOEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
 10. HOE KUNT U ONS BEREIKEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 11. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

1. Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt. Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze diensten bezoekt. We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig voor het handhaven van de beveiliging en werking van onze diensten, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot onze diensten of deze gebruikt, en die we registreren in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons interageert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de diensten bevatten (zoals de datum/tijd-stempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten, en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisgegevens (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms ‘crashdumps’ genoemd), en hardware-instellingen).

 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele aanbieder, besturingssysteem, en systeemconfiguratiegegevens.

 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. Bijvoorbeeld, we kunnen GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u echter ervoor kiest om dit uit te schakelen, kunt u bepaalde aspecten van de diensten mogelijk niet gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We verwerken uw informatie om onze diensten te verlenen, te verbeteren en te beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen ook uw informatie verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze diensten omgaat, inclusief:

 • Om een individueel vitaal belang te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dit nodig is om een individueel vitaal belang te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAGEN STEUNEN WE OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is en we een geldige juridische reden (d.w.z. wettelijke grondslag) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te leveren om onze contractuele verplichtingen na te komen, om uw rechten te beschermen, of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de UK GDPR vereisen dat we de geldige juridische grondslagen uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende juridische grondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Lees meer over het intrekken van uw toestemming.

 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, zoals het samenwerken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, het uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten, of het openbaar maken van uw informatie als bewijs in juridische procedures waarbij we betrokken zijn.

 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een derde te beschermen, zoals situaties waarin mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon worden geïdentificeerd.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties beschreven in deze sectie en/of met de volgende derde partijen. Leveranciers, consultants en andere derde partijen die diensten verlenen. We kunnen uw gegevens delen met derde partijen die diensten voor ons uitvoeren of namens ons (‘derde partijen’) en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten gesloten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat ze niets kunnen doen met uw persoonlijke informatie, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Ze zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met enige organisatie behalve wij. Ze verbinden zich er ook toe om de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en deze voor de periode die we voorschrijven te behouden. De derde partijen waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn onder meer:

 • Web- en mobiele analyses Google Analytics

 • Website hosting WordPress.com

We moeten ook uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering, of verwerving van ons bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf.

 • Wanneer we Google Analytics gebruiken. We kunnen uw informatie delen met Google Analytics om het gebruik van de diensten te volgen en te analyseren. De Google Analytics-advertentiefuncties die we kunnen gebruiken zijn: Google Display Netwerk Impressierapportage en Google Analytics Demografische en Interesserapportage. Om u af te melden voor tracking door Google Analytics over de diensten, bezoekt u https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt zich afmelden voor Google Analytics-advertentiefuncties via Ads-instellingen en Ad-instellingen voor mobiele apps. Andere afmeldmiddelen zijn onder meer http://optout.networkadvertising.org/ en http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, bezoek de Google Privacy & Voorwaarden pagina.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doelen uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij anders vereist door de wet. We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang het nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige, of andere wettelijke vereisten). Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of vermarkten niet aan kinderen onder de 18 jaar. We vragen niet bewust gegevens op van of vermarkten niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de diensten te gebruiken, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stemt u in met het gebruik van de diensten door deze minderjarige afhankelijke. Als we erachter komen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens prompt uit onze gegevens te verwijderen. Als u zich bewust wordt van enige gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, heeft u rechten waarmee u meer toegang heeft tot en controle heeft over uw persoonlijke informatie. U kunt op elk moment uw account bekijken, wijzigen of beëindigen. In sommige regio’s (zoals de EER, VK en Zwitserland) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid; en (v) om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ sectie hieronder. Intrekken van uw toestemming: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ sectie hieronder.

8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Op dit moment is er geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browser-signalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om online niet te worden gevolgd. Als een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u informeren over die praktijk in een herziene versie van deze privacyverklaring.

9. MAKEN WE UPDATES NAAR DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken indien nodig om compliant te blijven met relevante wetten. We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte ‘Herzien’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected] of contact met ons opnemen per post op: 6086BE 41 Nederland.

11. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetten van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Om te verzoeken om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, vult u alstublieft een gegevenssubjecttoegangsverzoek in en dient u dit in.